Edit data Print
Commercial record

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi

Informácie, úradné hodiny, tlačivá.

Address: Šumperská 1, 97101 Prievidza, Slovakia

Phone:+421 462 440 999 (Landline)

Phone:+421 465 431 449 (Fax)

Email: Marcela.Cunderlikova@upsvar.sk

Branch:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi - Šumperská 1, 97101 Prievidza (headquarters)
Inclusion in the categories:
Send demand:
Recipient:
Your Email: